Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Kế hoạc tuần 33
Ngày bắt đầu: 09/05/2022 Ngày hết hạn: 14/05/2022
Xem góp ý
Kế hoạch tuần 34
Ngày bắt đầu: 16/05/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Kế hoạch tuần 32
Ngày bắt đầu: 04/05/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Kế hoạch tuần 31
Ngày bắt đầu: 04/05/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Kế hoạch tuần 30
Ngày bắt đầu: 18/04/2022 Ngày hết hạn: 24/04/2022
Xem góp ý
Kế hoạch tuần 29
Ngày bắt đầu: 12/04/2022 Ngày hết hạn: 17/04/2022
Xem góp ý
Kế hoạch tuần 28
Ngày bắt đầu: 04/04/2022 Ngày hết hạn: 10/04/2022
Xem góp ý
Kế hoạch tuần 27
Ngày bắt đầu: 28/03/2022 Ngày hết hạn: 03/04/2022
Xem góp ý
Kế hoạch tuần 26
Ngày bắt đầu: 21/03/2022 Ngày hết hạn: 27/03/2022
Xem góp ý
Kế hoạch tuần 24
Ngày bắt đầu: 14/03/2022 Ngày hết hạn: 20/03/2022
Xem góp ý
Kếhoạch tuần 24
Ngày bắt đầu: 07/03/2022 Ngày hết hạn: 13/03/2022
Xem góp ý
KẾ HOẠCH TUẦN 23
Ngày bắt đầu: 28/02/2022 Ngày hết hạn: 05/03/2022
Xem góp ý
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội