Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Kế hoạch tháng 03
Ngày bắt đầu: 01/03/2022 Ngày hết hạn: 31/03/2022
Xem góp ý
Kế hoạch tháng 02
Ngày bắt đầu: 01/02/2022 Ngày hết hạn: 28/02/2022
Xem góp ý
Kế hoạch tháng 01
Ngày bắt đầu: 01/01/2022 Ngày hết hạn: 31/01/2022
Xem góp ý
Kế hoạch tháng 12
Ngày bắt đầu: 01/12/2021 Ngày hết hạn: 31/12/2021
Xem góp ý
Kế hoạch tháng 11
Ngày bắt đầu: 01/11/2021 Ngày hết hạn: 30/11/2021
Xem góp ý
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội