Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Kế hoạch tuần 24-2022
Ngày bắt đầu: 07/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Tuần 04-2021
Ngày bắt đầu: 13/02/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội