Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
kế hoạch tuần 33
Ngày bắt đầu: 12/05/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
kế hoạch tuần 31
Ngày bắt đầu: 04/05/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
kế hoạch tuần 30
Ngày bắt đầu: 04/05/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
kế hoạch tháng 5
Ngày bắt đầu: 04/05/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
kế hoạch tuần 32
Ngày bắt đầu: 04/05/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
kế hoạch tuần 29
Ngày bắt đầu: 12/04/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
kế hoạch tháng 4
Ngày bắt đầu: 05/04/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
kế hoạch tuần 28
Ngày bắt đầu: 05/04/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Kế hoạch tuần 27
Ngày bắt đầu: 02/04/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Kế hoạch tuần 16
Ngày bắt đầu: 02/04/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
kế hoạch tuần 24
Ngày bắt đầu: 15/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
kế hoạch tuần 25
Ngày bắt đầu: 15/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội