Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
KH TỔ CM TUẦN 33,34,35
Ngày bắt đầu: 09/05/2022 Ngày hết hạn: 28/05/2022
Gửi góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
KH TỔ CM TUẦN 31,32
Ngày bắt đầu: 25/04/2022 Ngày hết hạn: 07/05/2022
Xem góp ý
KH TỔ CM TUẦN 30
Ngày bắt đầu: 18/04/2022 Ngày hết hạn: 23/04/2022
Xem góp ý
KH TỔ CM TUẦN 29
Ngày bắt đầu: 11/04/2022 Ngày hết hạn: 16/04/2022
Xem góp ý
KẾ HOẠCH TUẦN 28
Ngày bắt đầu: 04/04/2022 Ngày hết hạn: 09/04/2022
Xem góp ý
KẾ HOẠCH TUẦN 27
Ngày bắt đầu: 28/03/2022 Ngày hết hạn: 02/04/2022
Xem góp ý
KẾ HOẠCH TUẦN 26
Ngày bắt đầu: 21/03/2022 Ngày hết hạn: 26/03/2022
Xem góp ý
KẾ HOẠCH TUẦN 04
Ngày bắt đầu: 04/10/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KẾ HOẠCH TUẦN 03
Ngày bắt đầu: 27/09/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KẾ HOẠCH TUẦN 02
Ngày bắt đầu: 20/09/2021 Ngày hết hạn: 25/09/2021
Xem góp ý
KẾ HOẠCH TUẦN 01
Ngày bắt đầu: 13/09/2021 Ngày hết hạn: 18/09/2021
Xem góp ý
KẾ HOẠCH TUẦN 25
Ngày bắt đầu: 14/03/2022 Ngày hết hạn: 19/03/2022
Xem góp ý
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội