Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
KẾ HOẠCH TUẦN 25
Ngày bắt đầu: 14/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KẾ HOẠCH TUẦN 24
Ngày bắt đầu: 10/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KẾ HOẠCH TUẦN 23
Ngày bắt đầu: 10/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KẾ HOẠCH TUẦN 22
Ngày bắt đầu: 10/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KẾ HOẠCH TUẦN 21
Ngày bắt đầu: 10/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KẾ HOẠCH TUẦN 20
Ngày bắt đầu: 10/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KẾ HOẠCH TUẦN 19
Ngày bắt đầu: 10/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KE HOACH TIAN 18
Ngày bắt đầu: 10/01/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KE HOACH TIAN 17
Ngày bắt đầu: 03/01/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KE HOACH TIAN 16
Ngày bắt đầu: 29/12/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KE HOACH TUAN 15
Ngày bắt đầu: 20/12/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KE HOACH TUAN 14
Ngày bắt đầu: 14/12/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội