Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
KH TUAN 27
Ngày bắt đầu: 30/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUAN 26
Ngày bắt đầu: 21/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUAN 25
Ngày bắt đầu: 21/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH THANG 3/2022
Ngày bắt đầu: 07/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUAN 24
Ngày bắt đầu: 07/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUAN 23
Ngày bắt đầu: 25/02/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUAN 22
Ngày bắt đầu: 21/02/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUAN 21
Ngày bắt đầu: 14/02/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH THANG 02/2022
Ngày bắt đầu: 07/02/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUAN 20
Ngày bắt đầu: 07/02/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUAN 19
Ngày bắt đầu: 17/01/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUAN 18
Ngày bắt đầu: 10/01/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội