Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
KH TUAN 19
Ngày bắt đầu: 17/01/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUAN 17
Ngày bắt đầu: 01/01/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUAN 16
Ngày bắt đầu: 26/12/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUAN 15
Ngày bắt đầu: 26/12/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUAN 14
Ngày bắt đầu: 12/12/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUAN 13
Ngày bắt đầu: 08/12/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUẦN 12
Ngày bắt đầu: 28/11/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUẦN 11
Ngày bắt đầu: 28/11/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUẦN 10
Ngày bắt đầu: 15/11/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUẦN 9
Ngày bắt đầu: 08/11/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KH TUAN 8
Ngày bắt đầu: 01/11/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
KẾ HOẠCH TUẦN 7
Ngày bắt đầu: 25/10/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội