Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
ke hoach tuan 30
Ngày bắt đầu: 26/04/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
ke hoach tuan 29
Ngày bắt đầu: 17/04/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
ke hoach tuan 27
Ngày bắt đầu: 30/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
kế hoach tuần 26
Ngày bắt đầu: 21/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
ke hoach tuan 25
Ngày bắt đầu: 14/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
ke hoach tuan 24
Ngày bắt đầu: 13/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
ke hoach tuan 23..
Ngày bắt đầu: 27/02/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
ke hoach tuan 23
Ngày bắt đầu: 27/02/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
ke hoach tuan 22
Ngày bắt đầu: 21/02/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Kế hoạch tuần 21
Ngày bắt đầu: 14/02/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Ke hoach tuan 20
Ngày bắt đầu: 07/02/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
kế hoạch tuan 18
Ngày bắt đầu: 11/01/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội